Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Lukta heter Smell på engelska

Lukta är en del av kapitlet Verb - Kroppen.