Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Lunga heter Lung på engelska

Lunga är en del av kapitlet Inuti kroppen.