Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Lymf heter Lymph på engelska

Lymf är en del av kapitlet Inuti kroppen.