Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Lymph = Lymf

Lymph är en del av kapitlet Inuti kroppen.