Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Lyssna heter Listen på engelska

Lyssna är en del av kapitlet Verb - Kognition.