Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Make = Göra

Make är en del av kapitlet Verb - Förändringar.