Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Mata heter Feed på engelska

Mata är en del av kapitlet Verb - Förändringar.