Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Merge = Sammanfoga

Merge är en del av kapitlet Verb - Förändringar.