Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Metal = Metall

Metal är en del av kapitlet Stenar och material.