Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Mikrofon heter Microphone på engelska

Mikrofon är en del av kapitlet Musik och instrument.