Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Milk = Mjölk

Milk är en del av kapitlet Drycker.