Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Drycker (Drinks)

I det här kapitlet lär du dig de vanligaste drycker på engelska.