Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Mjuk heter Soft på engelska

Mjuk är en del av kapitlet Adjektiv.