Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Mocka heter Suede på engelska

Mocka är en del av kapitlet Stenar och material.