Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Morot heter Carrot på engelska

Morot är en del av kapitlet Grönsaker och örter.