Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Mot heter Towards på engelska

Mot är en del av kapitlet Prepositioner och riktningar.