Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Motor heter Engine på engelska

Motor är en del av kapitlet Transport.