Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Motorcykel heter Motorbike på engelska

Motorcykel är en del av kapitlet Transport.