Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Mouth = Mun

Mouth är en del av kapitlet Kroppen.