Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Multiplikation heter Multiplication på engelska

Multiplikation är en del av kapitlet Matematik.