Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Must = Måste

Must är en del av kapitlet Hjälpverb.