Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Mynt heter Coin på engelska

Mynt är en del av kapitlet Ekonomi.