Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Nacke heter Neck på engelska

Nacke är en del av kapitlet Kroppen.