Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Narrow = Smal

Narrow är en del av kapitlet Adjektiv.