Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Neither = Varken

Neither är en del av kapitlet Konjunktioner.