Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Nerve = Nerv

Nerve är en del av kapitlet Inuti kroppen.