Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Nineteenth = Nittonde

Nineteenth är en del av kapitlet Ordningstal.