Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Nitrogen = Kväve

Nitrogen är en del av kapitlet Grundämnen.