Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Norge heter Norway på engelska

Norge är en del av kapitlet Länder.