Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Off = Av

Off är en del av kapitlet Prepositioner och riktningar.