Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Oil = Olja

Oil är en del av kapitlet Stenar och material.