Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Om heter If på engelska

Om är en del av kapitlet Konjunktioner.