Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Opera = Opera

Opera är en del av kapitlet Nöjen.