Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Orange = Orange

Orange är en del av kapitlet Färger.