Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Orkan heter Hurricane på engelska

Orkan är en del av kapitlet Väder.