Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ostrich = Struts

Ostrich är en del av kapitlet Fåglar.