Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Over = Över

Over är en del av kapitlet Prepositioner och riktningar.