Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Paint = Måla

Paint är en del av kapitlet Verb - Förändringar.