Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Peacock = Påfågel

Peacock är en del av kapitlet Fåglar.