Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Perpendicular = Rätvinklig

Perpendicular är en del av kapitlet Geometri.