Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Planet = Planet

Planet är en del av kapitlet I rymden.