Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Potatis heter Potato på engelska

Potatis är en del av kapitlet Grönsaker och örter.