Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Pram = Barnvagn

Pram är en del av kapitlet Transport.