Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Processor = Processor

Processor är en del av kapitlet Datorer.