Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Programming = Programmering

Programming är en del av kapitlet Datorer.