Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Purple = Lila

Purple är en del av kapitlet Färger.