Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Raisin = Russin

Raisin är en del av kapitlet Frukter och bär.