Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Raket heter Rocket på engelska

Raket är en del av kapitlet Transport.