Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Red = Röd

Red är en del av kapitlet Färger.