Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Rest = Vila

Rest är en del av kapitlet Verb - Kroppen.